หนังสือ “สยามประเทศในมุมมองของฝรั่งเศส”

ชื่อหนังสือทหารของแผ่นดิน
ผู้แต่งมนตรี ศุภาพร
ผู้เขียนมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
ผู้จัดพิมพ์มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค, 2007
ต้นฉบับมาจากUniversity of Michigan
แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล10 ส.ค. 2009
ความยาว158 หน้า

เป็นหนังสือเกี่ยวกับมุมมองของคนฝรั่งเศษที่ได้สัมผัสกับคนไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งผู้เขียนได้เก็บเกี่ยวความรู้สึกในวิถีไทยสมัยก่อนว่า คนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจ มีความเมตตามาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งเรื่องการแต่งกายที่คาบเกี่ยวระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวิถีชาวต่างชาติที่เข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ การเล่าเรื่องราวในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้อรรถรสจนบางครั้งอาจทำให้คิดว่าได้เข้าไปอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆ

สารบัญ
ภาคที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ภาคที่ 2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ภาคที่ 3 ความขัดแย้งไทย-ฝรั่งเศส
ภาคที่ 4 สภาพทั่วไปของประเทศไทย

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้อ่านสนุกและได้ความรู้ เช่นตอนที่รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นหอไอเฟล การทำหนังสือสัญญากับฝรั่งเศส งานพระบรมศพ สภาพบ้านเมืองไทยในสมัยนั้นและเมื่ออ่านถึงหน้าสุดท้าย ปิดปกหนังสือลงเชื่อว่าเราจะได้ความคิดอีกอย่างตามมาว่า ผู้นำที่เขาว่าฉลาดล้ำลึก สง่างาม และทันสมัยนั้น เป็นฉันใด ถ้าคิดได้ดังนี้ เจตนารมณ์ของ พล.อ.ดร.มนตรี ศุภาพร และคณะผู้แปลก็น่าจะบรรลุความสำเร็จแล้ว
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม

  • อดีต รองนายกรัฐมนตรี
Message us