แจกอาหารปรุงสำเร็จ

2 เม.ย.2563 เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณะสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลนนทบุรี ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารอรับข้าวกล่อง

Message us