ร่วมบำบัดความทุกข์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการแจกอาหารปลุงสุกและอาหารแห้ง

15 พ.ค.2563 กิจกรรมวันสุดท้ายแจกข้าวกล่องทั้งหมด 1,000 กล่อง ทางมูลนิธิฯขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบุญกับทางมูลนิธิฯ และในวันนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มดังนี้

  • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ร่วมสนับสนุนข้าวสารจำนวน 500 ถุง
  • คุณพุทธิภูมิ อาษานอกและคุณทองกร ผ่านสุวรรณ สนับสนุนซาลาเปาจำนวน 150 ลูก
  • คุณเตือนตา ศุภาพร สนับสนุนผลไม้

    ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนนทบุรีทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ทางมูลนิธิหวังว่าการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และช่วยเบาเทาทุกข์ให้ท่านค่ะ
Message us