เข้าเยี่ยมชมโครงการเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

8 มีนาคม 2564 ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ต้อนรับคณะของมูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค นำโดยศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ประธานที่ปรึกษา , พล.อ.ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานมูลนิธิฯ , คุณวงศ์สุดา ศุภาพร , คุณภูวนัย ธรรมรักษา กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูนิธิฯ เข้าเยี่ยมชม โครงการเขตส่งเสริม:นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC i ) นำชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน โครงการขยะเพิ่มทรัพย์ , โรงเรียนกำเนิดวิทย์ , สถาบันวิทยสิริเมธี ในพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ จ.ระยอง เป็นความน่าภาคภูมิใจและเป็นที่เชิดหน้าชูตา อย่างยิ่งของประเทศไทย

Message us