มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

24 ส.ค.64 มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค โดยพล.อ.ดร.มนตรี ศุภาพร ประธานมูลนิธิฯ พล.ร.อ.ถมรัตน์ หทโยดม
คุณเตือนตา ศุภาพร กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ คุณกวี หัสดินไพศาล มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุดยังชีพ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัดนครนายก มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

Message us