ประชุมติดตามความคืบหน้าของมูลนิธิฯ และกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างประเทศ

พลเอก ดร. มนตรี ศุภาพร ประธานมูลนิธิพัฒนาภูมิภาคได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน

ในวันนี้เป็นการพูดคุยกันเพื่อกำหนดเป้าหมาย และฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยประสานงานกันไว้ก่อนหน้า มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดติดตามความคืบหน้ากันในการประชุมครั้งต่อไป

หลังสถานการณ์โควิด นับว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๒
Message us