พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ หัวข้อ “บันทึกไว้ในใจฉัน”

5 ธ.ค.65 พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ หัวข้อ “บันทึกไว้ในใจฉัน” น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Message us