โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ “บันทึกไว้ในใจฉัน”

โครงการประกวดคลิปสืบสานแนวพระราชดำริ ในหัวข้อ “บันทึกไว้ในใจฉัน” การมอบรางวัลในครั้งนี้มีกรรมการมูลนิธิพัฒนาภูมิภาค อันประกอบด้วย รศ.ดร.ชัยณรงค์, ดร.ภวัต และ น.อ.สินธุ์นที ร่วมแสดงความยินดีและรับมอบของที่ระลึกในกิจกรรมในครั้งนี้

Message us